S E B A S T I A N   B U C Z E K

Email: buuucz@hotmail.com

Telefon: 889 202 840

nowy numer: 888 67 37 37

 

 

Facebook:  AltanovaPress

 

limited international edition (22 copies/sztuki/peças)

 

 

Łukasz Jastrubczak "Spacer po Spiralnej Grobli"
Nagranie audio wykonane niezabezpieczonym od wiatru rejestratorem dźwięku.
6 sierpnia 2014 w stanie Utah, na wielkim słonym jeziorze gdzie znajduje się rzeźba Roberta Smithsona z 1970 roku "Spiral Jetty". Łukasz odbywa spacer z rejestratorem dźwięku, wyłapując szum wiatru i momenty ciszy które pojawiają się cyklicznie kiedy pokonując kolejne zwoje spirali mikrofon zostaje osłonięty od bezpośrednich podmuchów. Dociera do środka spirali i zmagając się ze wzmożonymi podmuchami wiatru wyrusza w drogę powrotną, która zajmuje mu trochę więcej czasu.
Obie części spaceru nagrane są na obu stronach płyty.
Strona A — 4’39’’
rozpoczyna się od zewnętrznej strony płyty w miejscu oznaczonym na płycie literą A
Strona B — 7’06’’
rozpoczyna się w centralnej części płyty w miejscu oznaczonym na płycie literą B
realizacja płyty:
Sebastian Buczek, AltanovaPress 2015 zdjęcie na okładce: Małgorzata Mazur
Okładka została przetłumaczona także na dwa języki obce
Angielski i Portugalski…

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Łukasz Jastrubczak "Walking on the Spiral Jetty"
Is audio recording made without windshield on 6th of August 2014, by one of the more interesting polish conceptual artist. Łukasz is walking to the center of legendary Robert Smithson's sculpture. Stronger and weaker wind noises are recorded while artist is facing and backfacing wind on the curves of spiral sculpture. After reaching the center he takes come back walk, which takes him a bit more time to acomplish.
The disc with two tracks of this event imitate Łukasz, to the center and of the center movements.  
8 inch diameter two side exeptional transparent record with almost pure Lo-fi sounds
Side A — 4’39’’
begins on the outer part of the record signed with letter A
Side B — 7’06’’
begins on the centre of the record signed with letter B
record production
Sebastian Buczek, AltanovaPress 2015 cover photo: Małgorzata Mazur

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *